[ Webhosting profitux.cz ]

Celkový počet článkov: 102 v archive článkov.

Zobrazené články: od 43 do 49

Strana : ->    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15  
 
Návrh súpisiek sezóna - 2009/2010
autor: webmaster pridané: 31.08.2009 19:47 zaradenie: svet šachu príloha: reaguj
Document title
 

Vyjadrite svoj nazor na návrh súpisiek tímov ...

Šachový klub:  TH JUNIOR BANSKÁ BYSTRICA "B"
 
 
 
Kraj:
Banskobystrický
 
 
 
 
Platí pre súťaž: 2.liga C2 od..9/2009do 4/2010                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
p.č.
MENO
Nar.
FIDE
ELO n
Lic.
zápasy
1
Sorkovský, Miroslav
7.10.1987
2174
2209
LA
4 až 8
2
Gregor, Michal
20.8.1983
2103
2151
LA
2 až 4
3
Kraml, Maroš
6.2.1971
2039
2022
 
5 až 11
4
Gregor Jozef
18.8.1953
2052
2047
 
8 až 11
5
Holéczy, Martin
6.5.1983
1965
1941
 
8 až 11
6
Salomons, Lorenzo
14.11.1952
 
1930
 
7 až 10
7
Ištók, Vojtech
21.12.1990
1908
1833
 
1 až 2
8
Ján Stehlík
7.6.1994
1796
1974
LB
cca 50%
9
Haring Viktor
13,01.2000
1914
1846
 
8 až 11
10
Gregor, Zdenek
1.10.1956
 
1848
 
50%
11
Holéczy, Michal
29.12.1981
1861
1813
 
8 až 11
12
Valent, Ján
4.11.1934
1862
1778
 
50%
13
Barbora Lukáčová
24.7.1987
1696
1714
LB
1 až 2
14
Hríbik, Július
19.10.1946
 
1818
 
1 až 2
15
Haring Vladimír
13.11.1968
 
1620
 
1 až 2
16
Gačevič, Gavrilo
24.1.1959
 
1677
 
1 až 2
17
Cígler, Milan
23.3.1941
 
1668
 
N
18
Spišiak Pavol
27.10.1951
 
1496
 
N
19
Peter Furdík
25.7.1973
 
1350
 
1 až 2
Šachový klub:  TH JUNIOR BANSKÁ BYSTRICA "A"
NÁVRH
Hracia miestnosť: CVČ Havranské 9 B.Bystrica
Platí pre súťaž: I.liga Východ  od..9/2009do 4/2010                                                
 
 
 
 
 
 
p.č.
MENO
Nar.
FIDE
ELON
Lic.
1
Sorkovský, Miroslav
7.10.1987
2174
 
 
2
Michalička, Milan
30.11.1967
2192
 
 
3
Gregorová, Zuzana
18.9.1985
2174
 
 
4
Iršai Jevgenij
15.1.1951
2295
 
 
5
Vacek, Ondrej
25.6.1979
2155
 
LA1.
6
Kamody, Mário
18.6.1978
2151
 
LA2.
7
Gregor, Michal
20.8.1983
2116
 
 
8
Trgina Daniel  
20.6.1989
2041
 
?
9
Trebula Jozef
24.9.1968
2096
 
 
10
Gregor Jozef
18.8.1953
2052
 
 
11
Kraml, Maroš
6.2.1971
2039
 
 
12
Holéczy, Martin
6.5.1983
1965
 
 
13
Salomons, Lorenzo
14.11.1952
 
1930
 
14
Haring Viktor
13,01.2000
1914
 
 
15
Ištók, Vojtech
21.12.1990
1908
 
 
16
Gregor, Zdenek
1.10.1956
 
1848
 
17
Valent, Ján
4.11.1934
1862
 
 
18
Holéczy, Michal
29.12.1981
1861
 
 
19
Peter Furdík
25.7.1973
 
 
 
 
Šachový klub:  TH JUNIOR BANSKÁ BYSTRICA "C"
NÁVRH
Kraj:
Banskobystrický
 
 
Platí pre súťaž: 4.liga od..9/2009do 4/2010                                                
 
 
 
 
 
p.č.
MENO
Nar.
ELO n
FIDE
1
Haring Viktor
13,01.2000
 
1914
2
Gregor, Zdenek
1.10.1956
1848
 
3
Holéczy, Michal
29.12.1981
1813
1861
4
Valent, Ján
4.11.1934
1778
1862
5
Hríbik, Július
19.10.1946
1818
 
6
Haring Vladimír
13.11.1968
1620
 
7
Gačevič, Gavrilo
24.1.1959
1677
 
8
Cígler, Milan
23.3.1941
1668
 
9
Spišiak Pavol
27.10.1951
1496
 
10
Peter Furdík
25.7.1973
1350
 
11
Baláž, Jakub
6.11.1993
1433
 
12
Gačevičová, Radka
3.9.1991
 
 
13
Petríková, Emília
7.10.1994
1387
 
14
Vanka, Ján
26.8.1998
1410
 
15
Perešíni, Martin
22.6.1995
1405
 
16
Zamkovský, Juraj
12.11.1996
1405
 
17
Haring, Filip
25.9.2003
 
 
18
Váš, Peter
31.12.2001
 
 
19
Slatinský, Adam
20.4.1998
 
 
20
Furdík, Matej
10.9.2002
 
 
 
Trial version can convert no more than 30000 symbols.
Get the full featured version!
Komentáre:3

 

Propozície - Open B.Bystrica 2009
autor: webmaster pridané: 30.08.2009 19:49 zaradenie: turnaje príloha: reaguj
My Page
 
ŠK TH JUNIOR Banská Bystrica, BBSK, Mesto Banská Bystrica,  CVČ Havranské Banská Bystrica,  
ŠK pri MO Matice Slovenskej  v Banskej  Bystrici
                                                                             
usporiadajú  v dňoch 18.-20.9.2009
13. ročník šachového  turnaja pri príležitosti výročia schválenia ústavy SR  a VC mládeže o pohár predsedu BBSK
zaradený  do  seriálu turnajov Grand Prix Slovenskej republiky v rapid šachu.  

OPEN  BANSKÁ  BYSTRICA  2009


Partneri podujatia:       SHP Harmanec, a.s.  Detox  s.r.o.  METAL  SERVIS-Recycling s.r.o.

Miesto:                                        Internát EKONOMICKEJ FAKULTY  UMB v Banskej Bystrici, trieda SNP 53
(300 m od hlavnej železničnej stanice v Banskej Bystrici)   
Organizačná rada:        R.Vrbovský J.Sýkorová, I.Kovačovič,  Z.Gregor,  p.Pitschmanová, M..Michalička, M.Gregor
Garant VV SŠZ:             Ing. Peter Mego, riaditeľ seriálu Grand prix SR 2009
Systém hry:                             Švajčiarsky systém podľa pravidiel FIDE 2x60 minút na 9 kôl so zapisovaním a zápočtom na LOK SR. Platia pravidlá FIDE pre rapid šach.                                          
Program:                                        18.9.             14 00 -15 30 Prezentácia,  16 00 Otvorenie turnaja             16 10  1. kolo    18  20 2. kolo                                                                                       19.9         8  00                   3. kolo                 1010    4. kolo                        14 00 - 5. kolo             16 10   6. kolo
                              
20.9.               8  00       7. kolo    10 10   8. kolo        12 20 – 9.kolo         14 30 -  15 00 Vyhodnotenie turnaja                                                           
Ceny:                           1.Pohár +medaila 165,-EUR min. 2. 135,-EUR 3. 100,-EUR.  Spolu finančný fond (min. 600 EUR resp. podľa počtu účastníkov) + vecné ceny do 10.miesta. Vecné ceny župana BBSK a primátora mesta BB pre 1.-3.miesto pre  kat. dievčat a chlapcov do10, 12, 14, 16, a 20 rokov - juniori (nar.1988 a ml.) ,  žien,   seniorov   + najlepší hráč do elo 2000,1800,1500.                             Ceny pre M kraja B.Bystrica 2009  1.miesto 50,-EUR     2.miesto 30,-EUR    3. miesto  15,-EUR
Vklad:                                       12  EUR  dospelí, 6 EUR  žiaci do 18 rokov  ( r.nar.1991 a mladší) + dôchodcovia (nad 60 rokov resp.                                                                                   invalid. )   
Bez vkladu GM a IM,  hráči z listiny talentov SSZ a pozvaní hostia bez poplatkov.
(Hráči neprihlásení v určenom termíne +
3,-EUR)
Občerstvenie:                                          Zabezpečí organizátor formou bufetu (párky, guláš, obl. chlebíčky, sladkosti, nápoje).
Poznámka:                   Pri prezentácii je nutné, aby každý hráč (okrem hráčov pozvaných,  dievčat, žien a zahraničných, resp. výnimiek povolených riaditeľom turnaja) odovzdal pri prezentácii vyhovujúce šachové hodiny resp. šachovú súpravu tak, aby dvojice hráčov z jedného klubu priniesli pomer súprav a hodín 1:1. Hráč, ktorý pri prezentácii neodovzdá vyhovujúce hodiny resp. šachy môže sa prezentovať  organizátorom turnaja zvýšeným vkladom o 5  EUR za zapožičanie hracieho materiálu.
Zaradenie turnaja:        Turnaj zaradený ako GP SR 2009 v rapid-šachu.  Zároveň je turnaj zaradený do VC žiakov primatora Mesta BB a VC mládeže – dorastu a juniorov predsedu BBSK.
Ubytovanie:                Je zabezpečené v internáte Ekonomickej fakulty vedľa hracej miestnosti. Požiadavky na ubytovanie  nahlásiť do 10.9.09. Požiadavky na ubytovanie v cene   12,-EUR/noc/lôžko (3-4lôžkové izby) , 14,-EUR/noc/lôžko ( dvojlôžkové izby)  nahlásiť do 10.9.09. Po naplnení kapacity 45 miest  je nutné hľadať iné .
Po naplnení kapacity 45 miest  je nutné hľadať iné .
Prihlášky ,                      Do 14.9.2009  
informácie a :                                              Zdenek Gregor  Bernolákova 18, B.Bystrica  E-mail: gregor@chess.sk
ubytovanie                      T:048/4101693,  4322 510 (zam)  M 0907/821801   0907/802355  
Poznámka:           Pre šachové kluby kraja Banská Bystrica sa  zároveň uskutoční 19.9.09 o 12 00 otvorené zasadnutie KŠZ kraja BB, a losovanie súťaží 3.a 4.ligy kraja BB.
Výsledky z roku                            1997:            1.V.Giertli            2.M. Gregor       3.P

The unregistered version can convert no more than 15000 symbols.
Please register: http://www.sautin.com/rtf-to-html/developers.htm
Komentáre:0

 

Majstrovstvá Európy mládeže v Taliansku
autor: Vladimír Haring pridané: 14.08.2009 20:17 zaradenie: svet šachu príloha: reaguj
V termíne od 30.8. do 9.9.2009 sa člen klubu Junior Banská Bystrica Viktor Haring zúčastní na Majstrovstvách Európy mládeže v Porto Saint Giorgio (Taliansko). Štartovná listina na www.euroyouth2009.com Držme mu palce !
Komentáre:15

 

Nová sezona
autor: Vladimír Haring pridané: 05.08.2009 16:02 zaradenie: web stránka príloha: reaguj
Ako ďalej ? Nová sezóna sa blíži a prichádza najväčší čas sa zamyslieť ako to vlastne bude. Pribudne niekto na súpisky do Junior B.B. ? Odchádza niekto ? Návrhy súpisiek ? Aké sú ciele ? A čo príprava ? Tak to je len pár tém na rozprúdenie fóra pre hráčov a fanúšikov klubu Junior B.B. Vladimír Haring
Komentáre:6

 

SME MAJSTRI !!! postupujeme do 2.ligy!!
autor: webmaster pridané: 19.04.2009 16:55 zaradenie: svet šachu príloha: reaguj
Vyhrali sme so silnou Hriňovou 4,5:3,5 takticky sme súboj uhrali, myslim že výsledok bol pre obe strany spravodlivý, bola to dobrá skúsenosť pred nastavajúcou 2.ligou, očakávam že naša hra pojde ešte hore, liga ukázala že nie sú dôležité ratingy ale kvalitna hra, ďakujem všetkým za zodpovedné výkony s pozdravom Michal Holeczy
Komentáre:3

 

3.liga 10. kolo - Detva -Junior B 1,5 : 6,5
autor: webmaster pridané: 29.03.2009 15:46 zaradenie: svet šachu príloha: reaguj
Takzvané povinné víťazstvo v Detve, znamená priamy boj o 2.ligu s Hriňovou, avšak ešte nepoznáme výsledky z Jelšavy.
Komentáre:3

 

Partie na našej web stránke
autor: webmaster pridané: 20.03.2009 17:26 zaradenie: web stránka príloha: reaguj
Vyzývam všetkých hráčov, ktorí majú chuť a čas,zanalyzovať svoje partie,aby mi poslali partie vo formate pgn, na email juniorbb[zavinač]iprofil[bodka]cz, budú zverejnené na našej internetovej stránke. S pozdravom Michal
Komentáre:0

 

Úvodná stránka